MENADžMENT OBUKA

Prikazani programi su orijentacioni i podložni su promenama.

Timski rad


09:00 – 09:30   Predstavljanje agende seminara i upoznavanje sa polaznicima
09:30 – 09:45   Radni zadatak broj 9
09:45 – 10:00   Radni zadatak „Letelica”
10:00 – 10:15   Pauza
10:15 – 10:50   Šta je tim? Razlika između tima i grupe
10:50 – 11:05   Pauza
11:05 – 12:15   Radionica „Timski rad”
12:15 – 12:30   Pauza
12:30 – 13:10   Faze razvoja tima
13:10 – 14:10   Pauza
14:10 – 14:50   Uloge u timu
14:50 – 15:05   Pauza
15:05 – 16:05   Test „Uloge u timu”
16:05 – 16:20   Pauza
16:20 – 16:50   Radionica „Zajednički zadatak”
16:50 – 17:05   Pauza
17:05 – 18:00   Komunikacija u timu - sa radionicom
18:00 – 18:30   Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Upravljanje projektima


Prvi dan:
09:00 – 09:30   Predstavljanje agende seminara i upoznavanje sa polaznicima
09:30 – 10:30   SWOT analiza
10:30 – 10:45   Pauza
10:45 – 11:45   Radionica „SWOT analiza”
11:45 – 12:00   Pauza
12:00 – 13:00   Planiranje
13:00 – 14:15   Pauza
14:15 – 15:15   Upravljanje projektima
15:15 – 15:30   Pauza
15:30 – 17:00   Radionica „Tehnike upravljanja projektima - WBS tehnika”

Drugi dan:
09:00 – 09:45   Upravljanje kvalitetom i rizikom projekta
09:45 – 10:00   Pauza
10:00 – 10:30   Radionica „Upravljanje rizikom projekta”
10:30 – 10:45   Pauza
10:45 – 11:30   Radionica „Metode upravljanja projektima - Gantogram”
11:30 – 11:45   Pauza
11:45 – 12:45   Tehnike mrežnog planiranja
12:45 – 14:00   Pauza
14:00 – 15:00   Radionica „Mrežno planiranje”
15:00 – 15:15   Pauza
15:15 – 16:30   Upravljanje promenama u projektu - sa radionicom
16:30 – 17:00   Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Komunikacija


Prvi dan:
09:00 – 09:30   Predstavljanje agende seminara i upoznavanje sa polaznicima
09:30 – 09:45   Radni zadatak broj 9
09:45 – 10:15   Veštine komunikacije (1. deo) sa radionicom
10:15 – 10:30   Pauza
10:30 – 11:15   Veštine komunikacije (2. deo)
11:15 – 11:30   Pauza
11:30 – 12:15   Radionica „Perfektni kvadrati”
12:15 – 12:30   Pauza
12:30 – 13:30   Efektivno slušanje (sa radionicom)
13:30 – 14:45   Pauza
14:45 – 15:45   Neverbalna komunikacija
15:45 – 16:00   Pauza
16:00 – 17:00   Poslovni izgled

Drugi dan:
09:00 – 10:00   Interna komunikacija
10:00 – 10:15   Pauza
10:15 – 11:00   Stvaranje poverenja
11:00 – 11:15   Pauza
11:15 – 11:45   Komunikacija sa klijentima
11:45 – 12:00   Pauza
12:00 – 13:00   Veštine pregovaranja
13:00 – 14:15   Pauza
14:15 – 15:15   Efektivni sastanci
15:15 – 15:30   Pauza
15:30 – 16:15   Radionica „Efektivan sastanak”
16:15 – 16:30   Pauza
16:30 – 17:00   Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Liderstvo


Prvi dan:
09:00 – 09:30   Predstavljanje agende seminara i upoznavanje sa polaznicima
09:30 – 10:30   Liderstvo i pravila liderstva
10:30 – 10:45   Pauza
10:45 – 12:15   Test „Liderski stilovi”
12:15 – 12:30   Pauza
12:30 – 13:30   Razvoj tima i uloga lidera
13:30 – 14:45   Pauza
14:45 – 15:45   Radionica „Razvoj tima i uloga lidera”
15:45 – 16:00   Pauza
16:00 – 17:00   Odlučivanje

Drugi dan:
09:00 – 09:45   Konflikt menadžment
09:45 – 10:00   Pauza
10:00 – 11:15   Test „Upravljanje konfliktima”
11:15 – 11:30   Pauza
11:30 – 12:30   Osnovni faktori motivacije
12:30 – 12:45   Pauza
12:45 – 13:30   Liderstvo kroz lični primer
13:30 – 14:45   Pauza
14:45 – 15:30   Liderstvo u praksi - projekcija filma (1. deo)
15:30 – 15:45   Pauza
15:45 – 16:30   Liderstvo u praksi - projekcija filma (2. deo)
16:30 – 17:00   Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Upravljanje vremenom


09:00 – 09:30   Predstavljanje agende seminara i upoznavanje sa polaznicima
09:30 – 10:15   Test „Upravljanje vremenom”
10:15 – 10:30   Pauza
10:30 – 11:15   Upravljanje vremenom (1. deo) sa radionicom
11:15 – 11:30   Pauza
11:30 – 12:15   Delegiranje
12:15 – 12:30   Pauza
12:30 – 13:30   Planiranje
13:30 – 14:45   Pauza
14:45 – 15:30   Upravljanje vremenom (2. deo) sa radionicom
15:30 – 15:45   Pauza
15:45 – 16:30   Radionica „Upravljanje vremenom”
16:30 – 17:00   Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Trening za trenere


Prvi dan:
09:00 – 09:15   Predstavljanje agende seminara i upoznavanje sa polaznicima
09:15 – 10:00   Obuka i tipovi obuke
10:00 – 10:15   Pauza
10:15 – 11:00   Projektovanje obuke
11:00 – 11:15   Pauza
11:15 – 12:00   Metode obuke
12:00 – 12:15   Pauza
12:15 – 13:00   Predavaštvo i predavač (obuka van radnog mesta)
13:00 – 14:00   Ručak
14:00 – 15:00   Veštine prezentacije
15:00 – 15:15   Pauza
15:15 – 16:00   Mentorski rad i mentor (obuka na radnom mestu)
16:00 – 16:15   Pauza
16:15 – 16:45   Priprema za drugi deo obuke
16:45 – 17:00   Dodatna pojašnjenja i zaključenje prvog dela obuke

Drugi dan:
09:00 – 12:00   Prezentacije na zadatu temu (obuka van radnog mesta)
12:00 – 12:15   Analiza prezentacija
12:15 – 13:15   Ručak
13:15 – 16:15   Prezentacije na zadatu temu (obuka na radnom mestu)
16:15 – 16:30   Analiza prezentacija
16:30 – 17:00   Evaluacija seminara i dodela sertifikata