MREŽNI MARKETING - OBUKA

Prikazani programi su orijentacioni i podložni su promenama.

Poslovne veštine


09:45-10:15   Dolazak učesnika i prijavljivanje
10:15-11:25   Od straha do uspeha u mrežnom marketingu – 1. deo
11:25-11:45   Pauza
11:45-12:55   Od straha do uspeha u mrežnom marketingu – 2. deo
12:55-13:10   Pauza
13:10-14:10   Kako iskoristiti sopstveni potencijal
14:10-15:30   Pauza
15:30-16:30   Veštine komunikacije
16:30-16:50   Pauza
16:50-18:00   „Kloniranje” i moć ponovljivosti

Seminar za ključne saradnike


09:45-10:15   Dolazak učesnika i prijavljivanje
10:15-11:00   Radionica – ciljevi, spisak
11:00-11:20   Pauza
11:20-12:05   Internet, elektronsko poslovanje i mrežni marketing
12:05-12:25   Pauza
12:25-13:25   Kako razviti uspešan posao
13:25-14:55   Pauza
14:55-16:25   Greške k'o komarci, posledice k'o rode
16:25-16:45   Pauza
16:45-17:45   Upravljanje vremenom
17:45-18:00   Radionica – plan rada

Škola javnog nastupa


09:30 – 10:00   Dolazak i prijavljivanje učesnika
10:00 – 11:30   Veštine prezentacije
11:30 – 11:50   Pauza
11:50 – 13:05   Prezentacije u timu
13:05 – 14:05   Pauza
14:05 – 15:35   Proba po grupama
15:35 – 15:50   Pauza
15:50 – 17:00   Prezentacije grupa – 1. deo
17:00 – 17:15   Pauza
17:15 – 18:15   Prezentacije grupa – 2. deo
18:15 – 18:25   Pauza
18:25 – 19:30   Prezentacije grupa – 3. deo
19:30 – 20:00   Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Seminar za lidere


Prvi dan:
09:00 – 09:30   Predstavljanje agende seminara i upoznavanje sa polaznicima
09:30 – 10:30   Liderstvo i pravila liderstva
10:30 – 10:45   Pauza
10:45 – 12:15   Test „Liderski stilovi”
12:15 – 12:30   Pauza
12:30 – 13:30   Razvoj tima i uloga lidera
13:30 – 14:45   Pauza
14:45 – 15:45   Radionica „Razvoj tima i uloga lidera”
15:45 – 16:00   Pauza
16:00 – 17:00   Odlučivanje

Drugi dan:
09:00 – 09:45   Konflikt menadžment
09:45 – 10:00   Pauza
10:00 – 11:15   Test „Upravljanje konfliktima”
11:15 – 11:30   Pauza
11:30 – 12:30   Osnovni faktori motivacije
12:30 – 12:45   Pauza
12:45 – 13:30   Liderstvo kroz lični primer
13:30 – 14:45   Pauza
14:45 – 16:00   Ključni faktori za uspešno liderstvo
16:00 – 16:30   Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Upravljanje vremenom


09:00 – 09:30   Predstavljanje agende seminara i upoznavanje sa polaznicima
09:30 – 10:15   Test „Upravljanje vremenom”
10:15 – 10:30   Pauza
10:30 – 11:15   Upravljanje vremenom (1. deo) sa radionicom
11:15 – 11:30   Pauza
11:30 – 12:15   Delegiranje
12:15 – 12:30   Pauza
12:30 – 13:30   Planiranje
13:30 – 14:45   Pauza
14:45 – 15:30   Upravljanje vremenom (2. deo) sa radionicom
15:30 – 15:45   Pauza
15:45 – 16:30   Radionica „Upravljanje vremenom”
16:30 – 17:00   Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Trening za trenere


Prvi dan:
09:00 – 09:15   Predstavljanje agende seminara i upoznavanje sa polaznicima
09:15 – 10:00   Obuka i tipovi obuke
10:00 – 10:15   Pauza
10:15 – 11:00   Projektovanje obuke
11:00 – 11:15   Pauza
11:15 – 12:00   Metode obuke
12:00 – 12:15   Pauza
12:15 – 13:00   Predavaštvo i predavač
13:00 – 14:00   Ručak
14:00 – 15:00   Veštine prezentacije
15:00 – 15:15   Pauza
15:15 – 16:00   Mentorski rad i mentor
16:00 – 16:15   Pauza
16:15 – 16:45   Priprema za drugi deo obuke
16:45 – 17:00   Dodatna pojašnjenja i zaključenje prvog dela obuke

Drugi dan:
09:00 – 12:00   Prezentacije na zadatu temu - 1. deo
12:00 – 12:15   Analiza prezentacija
12:15 – 13:15   Ručak
13:15 – 16:15   Prezentacije na zadatu temu - 2. deo
16:15 – 16:30   Analiza prezentacija
16:30 – 17:00   Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Poslovno planiranje


Prvi dan:
09:00 – 14:00   Finansijski menadžment
  • Prevođenje plana rada na finansijski nivo;
  • Analiza izvodljivosti;
  • Promene plana koje pokreće finansijski menadžer;
  • Beleženje rezultata;
  • Tekuća finansijska kontrola;
  • Naknadna promena plana.
14:00 – 15:00   Ručak
15:00 – 20:00   Izlet
20:00 – 21:00   Večera
21:00 -            Slobodno vreme

Drugi dan:
07:30 – 08:30   Doručak
09:00 – 14:00   Planiranje – 1. dan
09:00 – 10:00   Upravljanje vremenom
10:00 – 10:15   Pauza
10:15 – 11:30   Test – Upravljanje vremenom – tip ličnosti
11:30 – 11:45   Pauza
11:45 – 12:45   Efektivni sastanci
12:45 – 13:00   Pauza
13:00 – 14:00   Efektivni sastanci – radionica
14:00 – 15:00   Ručak
15:00 – 20:00   Slobodno vreme
20:00 – 21:00   Večera
21:00 -            Slobodno vreme

Treći dan
07:30 – 08:30   Doručak
09:00 – 14:00   Planiranje – 2. dan
09:00 – 09:45   SWOT analiza
09:45 – 10:00   Pauza
10:00 – 11:00   SWOT analiza - radionica
11:00 – 11:15   Pauza
11:15 – 12:15   Planiranje
12:15 – 12:30   Pauza
12:30 – 13:45   Planiranje rada u Vašoj kompaniji – radionica
13:45 – 14:00   Podela diploma
14:00 – 15:00   Ručak
15:00              Odlazak iz hotela