O agenciji


Samostalna agencija „MOST – Menadžment Obuka Sistem Trening” bavi se profesionalnom obukom kadrova iz oblasti menadžmenta, mrežnog marketinga i prodaje, kao i izdavanjem knjiga iz ovih oblasti. Obuka se vrši u skladu sa najnovijim trendovima u svetu, oslanjajući se na formu interaktivnog rada, a ne samo na teorijska predavanja, što omogućava brzu i konkretnu primenu usvojenih znanja u svakodnevnom poslovanju.

Misija

Podizanje nivoa znanja i veština, edukacija i profesionalno usavršavanje zaposlenih i pojedinaca praćenjem vodećih svetskih trendova.

Vizija

Postati vodeća organizacija za edukaciju i unapređenje razvoja društva kroz stručno usavršavanje i lični razvoj pojedinca.

Referentna lista klijenata

„Zdravlje Actavis”,
„Carlsberg”,
„Oriflame”,
„Calivita International”,
„Hemel International”,
„Altamed Group”,
„BEM – Bazis Event Media”,
„Forever Living Products”,
„Elektro Privreda Srbije” itd.

Kontakt

Telefon

+381-(0)11-3088 375

Fax

+381-(0)11-3088 375

Mobil

+381-(0)63-202 466

Adresa

Vojvode Savatija 3/15, 11000 Beograd, Serbia

E-mail

Informacije: office@most-management.co.rs