MOST

POSLOVNA OBUKA

Samostalna agencija „MOST – Menadžment Obuka Sistem Trening” bavi se profesionalnom obukom kadrova iz oblasti menadžmenta, prodaje i mrežnog marketinga.

Obuka se vrši u skladu sa najnovijim dostignućima u svetu, oslanjajući se na formu interaktivnog rada, a ne samo na teorijska predavanja, što omogućava brzu i konkretnu primenu usvojenih znanja u svakodnevnom poslovanju.

Poslovne obuke se organizuju isključivo za kompanije.

Sadržaj obuke i vreme trajanja utvrđuju se na osnovu precizno postavljenih ciljeva, u potpunosti se prilagođavajući željama i potrebama kompanija. Prikazani programi poslovne obuke su orijentacioni i podložni su promenama.
Učenje kroz iskustvo

UČENJE KROZ ISKUSTVO


Biserna ostrva

Orijentacioni programi obuke iz sledećih oblasti:

MENADžMENT

PRODAJA

MREŽNI MARKETING


Cenovnik obuka možete preuzeti ovde.